Våre prosjekter

Hamre Entreprenør AS utfører en rekke varierte opppgaver i Hordaland.
Her er noen av prosjektene vi har.

Kantklipp

Rammeavtale med Tysnes kommune for deres kommunale veinett


Kantslått Skilt Kantslått
Artikkel i Tysnesbladet om kantklipping